شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبج لغایت 20 -پنج شنبه 10 صبح تا 17